فردان الکترونیک
Skip Navigation Links
لیست محصولات
دانلود برنامه و کاتالوگ
درخواست لیست قیمت
تماس با ما


 

لیست محصولات acam :دوربین های تحت شبکه IP
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل   دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل   دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل  
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SWD15F
مارک:ACAM
دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل
دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SWA107F
مارک:ACAM
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل
دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SWA71F
مارک:ACAM
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل دوربین 2.4مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LWD15F
مارک:ACAM
دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل دوربین 2.4مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LWA107F
مارک:ACAM
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2.4 مگاپیکسل دوربین 2.4مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LWA71F
مارک:ACAM
           
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SMD15F
مارک:ACAM
دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SMA107F
مارک:ACAM
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 5 مگاپیکسل دوربین 5مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-SMA71F
مارک:ACAM
           
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2 مگاپیکسل   دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 2 مگاپیکسل   دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2 مگاپیکسل  
IC-LMY61F دوربین 2 مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LMY61F
مارک:ACAM
دوربین دام تحت شبکه دید درشب فیکس 2 مگاپیکسل دوربین 2 مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LMA108F
مارک:ACAM
دوربین بولت تحت شبکه دید درشب فیکس 2 مگاپیکسل دوربین 2 مگا پیکسل شبکه
مدل:IC-LMA71F
مارک:ACAM


 


تهران - خیابان فاطمی غربی- - پلاک 297 - طبقه 1 - واحد 4 - تلفن: 62938-021